Erkende kinderopvangorganisatie
Flexibele opvang
Leeftijd van 0 t/m 12 jaar
Altijd persoonlijk

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Jaribabo

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Rondleiding aanvragen

Geheel vrijblijvend

Over Jaribabo

Kindercentrum Jaribabo is een erkende kinderopvangorganisatie dat flexibele opvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Onder flexibele opvang verstaan wij dat de ouders geen (vaste) dagdelen afnemen, maar dat de ouders de uren betalen waarvoor zij hun kind opgeven.

Voor de kinderen

De opvang is gericht op optimale ontwikkeling van het kind, binnen normen en waarden, met een leeftijd- en ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod binnen het pedagogisch werkplan.

Voor de ouders

Bij Jaribabo kennen we geen vaste openingstijden. Onze dagen beginnen rond 6.15 uur en eindigen wanneer de laatste kinderen worden opgehaald.

Nieuwsbrief

Wil jij als ouder altijd op de hoogte zijn van alle laatste nieuws van de kinderopvang? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!