KDV en BSO Jaribabo

Kindercentrum Jaribabo is een erkende kinderopvangorganisatie dat flexibele opvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Onder flexibele opvang verstaan wij dat de ouders geen (vaste) dagdelen afnemen, maar dat de ouders de uren betalen waarvoor zij hun kind opgeven.

Deze uitzonderlijke combinatie levert een gezellig kindercentrum op met de flexibiliteit van Gastouderopvang.

Nieuwsbrief